Начало - Фотопленери - 2012г. ОТМИНАЛИ ПЛЕНЕРИ
Календар
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Фотопленери 2012г. ОТМИНАЛИ ПЛЕНЕРИ

Плитвички езера, Мостар, Сплит, Трогир, Шибеник

МОСТЪР, СПЛИТ, ТРОГИР
и ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА
20.05 - 24.05.2012.