С включено подхранване на пеликани
 • 24 февруари 2024 г.
 • С автобус
 • Цена: 57,00лв.

Скъпи, приятели!

Благодарим за интереса към програмата и за Вашето доверие!

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ.

Съвсем скоро ще Ви предложим нови възможности за вълнуващи програми и ще се радваме да бъдем отново заедно!

И тази година наш водач ще е

ИРИНА МАТЕЕВА

 орнитолог от Българско дружество за защита на птиците.

    През февруари Керкини е едно от най-атрактивните места в Югоизточна Европа за наблюдение и снимане на диви птици.

   По това време в района на езерото са се струпали за зимуване десетки хиляди водолюбиви птици.

   Изумителни със своята внушителност и многочисленост са ятата на фламингото, къдроглавият пеликан, голямата белочела гъска, кафявоглавата потапница.   Поразяващи са откритите пространства с пъстротата си и многообразието на пернати.

   За любителите на птици и ценителите на дивата природа вълнуващо изживяване е срещата с редки и застрашени видове като Малката белочела гъска, Големия креслив орел, Морския орел, Сивия жерав, Тундровия лебед и много други.

     По време на пътуването ще имаме възможност да си поговорим за:
   – Видовете обитаващи и зимуващи в езерото и видове ползващи го за почивка по време на есенната миграция, основни принципи и фотографски подходи при заснемане на свободно живеещи диви животни и птици
   – Орнитофауната на езерото Керкини.
   – Често срещани практики при снимане на птици
   – Етични норми при наблюдение и снимане на диви животни и птици
 
 • Авторски права
  Правата върху снимките остават изцяло на автора.   
 • Забележка
  – Организаторите си запазват правото на промени в програмата с цел подобряването на организацията и качеството на организираните от тях мероприятия.
  За повече информация:
  ТА „Стил Травел” – 0888 855-022 Албена