ЗИМНА ФОТОЕКСПЕДИЦИЯ "КЕРКИНИ - ПО СЛЕДИТЕ НА ПРЕЛЕТНИТЕ ПТИЦИ ..."

Организатори: Сдружение Фотоклуб "Осмо Изкуство" и ТА "Стил Травел" ЕООД
Със съдействието на:
  • Фотографски системи - официален дистрибутор на Sigma, LensCoat, BlackRapid, Lowepro, Joby, Dedolight, Rotolight и Walther Design за България
  • Photo Shop.BG - партньор на Фотоклуб "Осмо изкуство" за програмата Клубни карти
  • Canon България

   Със съдействието на:

– Canon България

– Фотографски системи – официален дистрибутор на Sigma, LensCoat, BlackRapid, Lowepro, Joby, Dedolight, Rotolight и Walther Design за България

– Photo Shop.BG – партньор на Фотоклуб „Осмо изкуство“ за програмата Клубни карти

   През февруари Керкини е едно от най-атрактивните места в Югоизточна Европа за наблюдение и снимане на диви птици. По това време в района на езерото са се струпали за зимуване десетки хиляди водолюбиви птици. Изумителни със своята внушителност и многочисленост са ятата на фламингото, къдроглавият пеликан, голямата белочела гъска, кафявоглавата потапница. Поразяващи са откритите пространства с пъстротата си и многообразието на пернати. За любителите на птици е силна и притегателната сила на редки и застрашени видове като Малката белочела гъска, Големия креслив орел, Морския орел, Сивия жерав, Тундровия лебед и много други.

  • Описание
  • Осигурена техника
  • Езерото Керкини
  • Допълнителна информация

ПРОГРАМА:

   6.30 ч. - Отпътуване от паркинга на стадион Васил Левски. Пътуваме по магистрала Струма. По пътя ще направим 2 спирки за почивка, втората непосредствено преди границата.

   Около 10:30 ч. - Пристигане в района на езерото Керкини. Ще направим обиколка на езерото като ще спираме на подбрани места, където птиците традиционно са многочислени и са на разстояние подходящо за снимане.

   Ще минем през най-южната точка на езерото, където по това време има струпване на къдроглави пеликани в брачно оперение, малки корморани, речни чайки, сиви чапли и др.

   Ще направим фотосесия на къдроглави пеликани, докато ги подхранваме с риба предоставена ни от местните рибари. Подхранването протича бурно за птиците и изключително емоционално за фотографите и наблюдателите.

   Щом обиколката ни достигне село Керкини, с желаещите ще се качим на лодка, за разходка по езерото. Целта ни е доближаване към ятата на фламингото, на ловуващите пеликани, както и към ятата на кафявоглавата потапница, звънарката, клопачите и др.

   Разходката е с продължителност 1 час.

   След разходката с лодка - Тези, които желаят ще могат да се възпозват от гостоприемството на местната таверна и да се насладят на богатото разнообразие от местни ястия, акцент сред които са биволските специалитети и пърженият див шаран.

   Около 17.00ч.отпътуване за София.

   Завръщане в София около 21.30ч.

   По време на пътуването ще имаме възможност да си поговорим за:

- Видовете обитаващи и зимуващи в езерото и видове ползващи го за почивка по време на есенната миграция, основни принципи и фотографски подходи при заснемане на свободно живеещи диви животни и птици

- Орнитофауната на езерото Керкини.

- Фотографски техники прилагани при заснемането на диви животни и птици

- Изисквания към техниката - обективи, фотоапарати, аксесоари

- Маскировъчни средства - тип пончо, преносими и стационарни укрития

- Често срещани практики при снимане на диви животни и птици

- Етични норми на фотографите анималисти

   Снимащите участници във фотоекспедицията ще могат да се възползват от осигурената техника от Canon България и Фотографски системи - официален представител на Sigma за България.

   Осигурена техника за wildlife фотография:

   SIGMA

- 150-600/5.0-6.3DG OS HSM SPORTS

- 150-600/5.0-6.3DG OS HSM CONTEMPORARY

- 100-400/5.0-6.3DG OS HSM CONTEMPORARY

- 120-400 mm DG OS

- Телеконвертори Sigma TC-1401 и TC-2001

- Mount Converter Sigma MC-11- адаптер за обективи на байонет Canon към Sony E-mount - за участниците с безогледални пълноформатни фотоапарати Sony.

   CANON

- Телеобективи с фокусни разстояния от 300 до 600 мм.

- Фотокамери Canon за тези, които снимат с друга марка фотоапарати и искат да използват осигурената от Canon България техника.

   Забележка: Желаещите да ползват фотокамери Canon, трябва да си носят карта памет от типа CompactFlash и Secure Digital.

   LensCoat

   Укрития за wildlife фотография инеопренови маскировъчни защитни калъфи за обективи.

   Други: Придружителите и неснимащите при желание ще могат да се възползват от биноклите, които организаторите носят. Водачът на групата разполага със зрителна тръба.

Повече информация за езерото Керкини

   Езерото Керкини (Бутковско езеро) е разположено в източната част на Сереската котловина, в подножието на планините Беласица (Керкини) и Круша (Дисоро).
До 1932 г. днешното езеро е представлявало обширна блатиста местност. По това време то е създадено чрез изграждане на диги по източния и западния брегове и на язовирната стена при селището Литотопус . Съвременните си очертания окончателно придобива след реконструкцията на дигите и преградната стена през 1982 г., довело до увеличаване на водния обем и нивото му. Днес площта на езерото съобразно сезона варира от 54 кm2 до 72 кm2 .

   Езерото Керкини е един любопитен пример за това, как внимателната човешка намеса е променила една природна водна еко система (тази на някогашните блатисти разливи около река Струма) и я е превърнало в полу-естествена еко система с изключително богатство на видове.

   Днес Керкини е място от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и е под закрилата на Международната Рамсарска конвенция за опазване на влажните зони.

   Предмет на опазване са хилядите птици, много от тях - редки и застрашени. За целта особено внимание се отделя за опазване на важните за птиците места за гнездене и за хранене: обширните разливи и плитчини, крайречните заливни гори, пространствата с водни лилии и друга водна растителност.

   Езерото Керкини дава убежище на близо 305 вида птици, повечето гнездящи тук.
В езерото и прилежащите му територии се срещат още: 26 вида бозайници, 23 вида влечуги, 11 вида земноводни, 32 вида риби и голямо разнообразие от насекоми.

   Със своята природна красота и висока природозащитна значимост както и с приноса си за селскостопанската продукция в низината на Серес, езерото Керкини е главен фактор за благосъстоянието и развитието в района.

   Преференции:

- Участниците в пленера ще могат да ползват телеобективи и фотокамери Canon по време на фотоекспедицията.

- Участниците в пленера ще могат да ползват телеобективи Sigma по време на фотоекспедицията.

- Участниците във фотоекспедицията ще могат да поръчат за тест укритие за wildlife фотография LensCoat - с предварителна заявка при записването.

- Талон за отстъпка за продуктите предлагани от партньорите на Сдружение „Фотоклуб Осмо изкуство"

- Всички участници в мероприятията организирани от фотоклуб "Осмо изкуство" получават право да поръчат безплатно клубна карта осигуряваща преференции за участие в клубните мероприятия и при покупка на фототехника от www.photo-shop.bg.

   Авторски права:

   Правата върху снимките остават изцяло на автора. Организаторите на уъркшопа запазват правото да ползват снимките от него с цел популяризирането му.

   Забележка:

- Организаторите си запазват правото на промени в програмата с цел подобряването на организацията и качеството на организираните от тях мероприятия.

- Обективите, които ще бъдат осигурени за пленера са единични бройки и желаещите да ги ползват ще трябва да се редуват.

Сподели

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print