Wildlife фотография, Пейзажна фотография, Макрофотография с техниката на Canon

Организатори: Фото Клуб „Осмо Изкуство” и ТА "Стил Травел" ЕООД
  • 5 – 8 юни 2014 г.
  • 4 дни/ 3 ношувки
  • Със собствен транспорт
  • Описание
  • Осигурена техника
  • Фотоконкурс
  • Етични правила
  • Допълнителна иформация
   Със съдействието на:
- Canon България
- БДЗП
- Динафос ЕООД
- Фотографски системи
   Участниците в пленера могат да се включат в следните снимачни програми:
1. “Снимане на лешояди от укритие”
2. “Снимане на черни щъркели и пойни птици”.
   Програма “Снимане на лешояди от укритие
   Укритията, които ползваме са „Вълчи дол”, „Котата” и новото укритие „Балджа”. Те имат общ капацитет 18 човека на ден.
   Програма “Снимане на черни щъркели и пойни птици”
   За желаещите са осигурени маскировъчни 3D-пончота и маскировъчни укрития. Организаторите водят снимащите до предварително установените подходящи места. Снима се със собствена техника.
   В средното си течение река Арда образува множество красиви меандри. Едни от най-впечатляващите и лесно достъпни за любителите на природните феномени са тези на входа на язовир “Ивайловград” между Маджарово и Бориславци. Меандрите на Арда заедно с нейните пясъчни плажове, язовир “Ивайловград”, внушителният скален пръстен около Маджарово и изключително богатото гео и биоразнообразие формират уникален по рода си природен комплекс с много голям потенциал за развитие на екологичен и специализиран туризъм.

Осигурена техника:

   Фотокамери:
- EOS 1 DX Body
- EOS 5D Mark III
- EOS 6D Body GPS/WIFI
- EOS 70D Body
   Обективи:
- EF 8-15/4.0L Fisheye
- EF 24-70/2.8L II USM
- EF 24-70/4.0L IS USM
- EF 70-200/2.8L IS II USM
- EF 70-200/4.0L IS USM
- EF 200-400/4.0L IS USM
- EF 300/2.8L IS USM II
- EF 400/2.8L IS USM II
- EF 400/5.6L USM
- EF 500 L IS II USM
- EF 600/4L IS USM
- EF 800/5.6L IS USM
   Конвертори:
- EF 1.4x III Extender
- EF 2x III Extender
   WiFi Трансмитери:
- WFT-E6B Wireless F.Transmitter
- WFT-E7B Wireless F Transmitter

ФОТОКОНКУРС

   След пленера ще проведем фотоконкурс за най-добра wildlife снимка и wildlife видеоклип направени по време на пленера “Маджарово – Вулканът на лешоядите”. Право на участие в конкурса имат всички участници във фотопленера.
   Конкурсът се провежда със съдействието на нашите партньори от Canon България, БДЗП, Динафос и Фотографски системи.
   Желаещите да участват в фотоконкурса за най-добра фотография и най-добър видеоклип заснети по време фотопленера трябва да изпратят на адрес 8artclub@gmail.com съответно:
- За конкурса за фотография – до 8 кадъра във формат JPEG.
- За конкурса за видеоклип – 1 видеоклип с дължина до 3 минути.
   Изисквания към снимките:
- Минимален размер по дългата страна – 3000 пиксела
- Снимките трябва да бъдат наименовани по следния начин – Номер на бадж_Пореден номер на снимката
   Пример: Участник с бадж номер 008 предава 2 кадъра със следните имена за участие в конкурса:
   008_01
   008_02
   Изисквания към видеоклиповете:
- Дължина до 3 минути.
- Клиповете трябва да бъдат наименовани по следния начин – Номер на бадж_video
   Пример: 008_video
   Снимките и видеоклиповете трябва да бъдат изпратени на адрес 8artclub@gmail.com.
   Жури в състав:
1. Председател
2. Представител на Canon България
3. Представител на БДЗП
4. Представител на Фотографски системи
5. Представител на Сдружение “Фотоклуб Осмо изкуство”

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА НА ФОТОГРАФИТЕ АНИМАЛИСТИ

   БЕЗПОКОЙСТВОТО е основното неблагоприятно въздействие, което оказват фотографите анималисти върху дивите животни!
1. Благополучието на дивите животни и местата, които обитават
2. Снимането на диви птици в близост до гнездата им по време на размножаването е забранено от закона, освен ако не е издадено специално разрешение на фотографа за конкретен вид. Снимането на гнезда причинява безпокойство, в резултат на което възрастните може да напуснат гнездото трайно или временно, което да стане причина за изстиване на яйцата и компрометиране на гнездото. Безпокойството през периода на размножаване на птиците може да стане причина яйцата и малките да бъдат изядени от хищници, които нямат страх от хората, като свраката и сивата врана например. Снимането на гнезда не е проблем единствено за синантропни видове птици (т.е. жеевещи в близост до хората), например бял щъркел, селска и градска лястовица и някои други. Професионалните фотографи анималисти не снимат птици на гнезда, а ползвателите не търсят такива снимки, защото са направени в разрез с етиката при заснемане на диви животни. Снимането на птици в естествената им среда (далеч от гнездото) е предизвикателство, което се отплаща със снимки различни от мътеща птица в гнездо. Такива фотоси обикновено имат по-високи естетически качества, тъй като представят обекта в най-разнообразни моменти и среда и отразяват интересни аспектите от поведението на животното. Такива снимки представляват интерес и за публиката и ползвателите на снимки на диви животни.
3. Системното безпокойство на дивите животни е допълнителен разход на енергия за тях. Това може да причини изнемощяване на индивида, особено през зимата, и в крайна сметка до неговата смърт. Безпокойството на родителите през размножителния период може да доведе до гладуване на малките и тяхната смърт.
4. Ползването на дългофокусни обективи и подходящо укритие намалява вероятността фотографа да обезпокои дивите животни, обект на снимане. Укритията са основно тип камуфлажна палатка или постоянни укрития. Палатките имат предимството на мобилността, а постоянните укрития стоят дълго време и животните свикват с тях. Едни от най-сполучливите фотографии на диви животни са правени от постоянни укрития.
5. Фотографът не трябва да влиза в укритието, ако пред него има диви животни. Ето защо е препоръчително да се влиза в укритието преди изгрев слънце или когато няма животни пред укритието. Изгонването на животните от района на укритието може да стане причина те да не се завърнат повече и това да провали снимачния ден. След заснемането на обекта фотографа не трябва да излиза от укритието, докато животните не са напуснали района. Ако го направи, това ще причини безпокойство и стрес на животните и може да стане причина те де не посещават повече мястото, което ще е в ущърб на фотографите, които ще ползват укритието впоследствие.
   Безпокойството около укритието може да накара дивите животни да свържат мястото и укритието с хората, т.е. с опасност и те да започнат да избягват мястото.
6. Използването на звукозаписи може да има крайно неблагоприятно въздействие върху дивите птици. Много от птиците използват песента за привличане на партньор, но също така и за маркиране и защита на територията. При използване на звукозапис, родителите изразходват много енергия за да защитават територията си от мнимия противник, а също така губят ценно време, което биха използвали за хранене на малките.
7. Основен съвет към фотографите анималисти е да изучат навиците и поведението на животните, които искат да снимат. Това ще им помогне да направят добри снимки, без това да навреди на животните.
8. Търпение, бавни и плавни движения и тишина – това са основните максими при снимането на диви животни.
   Преференции:
- Всеки участник получава персонален бадж удостоверяващ участието му в пленера.
- Възможност за използване на техника Canon по време на пленера.
- Възможност за ползване на укрития и специализирани маскировъчни средства за wildlife фотография.
- Талон за отстъпка за продуктите предлагани от партньорите на Сдружение „Фотоклуб Осмо изкуство”
   Авторски права
   Правата върху снимките остават изцяло на автора. Организаторите на пленера запазват правото да ползват снимките от него с цел популяризирането му.

Сподели

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print