"ЕДИН ДЕН НА ЕЗЕРОТО КЕРКИНИ"

“ПО СЛЕДИТЕ НА ПРЕЛЕТНИТЕ ПТИЦИ …”
Организатори: Сдружение Фотоклуб "Осмо Изкуство" и ТА "Стил Травел" ЕООД
  • 26 октомври 2013 г.
  • Еднодневна екскурзия
  • С автобус
  • Описание
  • Фотоконкурс
  • Езерото Керкини
   Със съдействието на:
- Фотографски системи – официален дистрибутор на Сигма, Lowepro и Joby за България
- Арт Експрес
- БДЗП

Осигурена техника:

   Обективи Sigma за Nikon и Canon:
- Sigma 120-400 mm DG OS
- Sigma 150-500 mm DG OS телеконвертори
- Sigma телеконвертори 1,4x и 2x за Canon
- Бинокли, зрителна тръба
   Преференции:
- Участниците в пленера ще могат да ползват обективи Sigma за Canon и Nikon по време на пленера.
- талон за 5% отстъпка за всички фотографски продукти предлагани от Фотографски системи ООД – официален дистрибутор на Sigma, Lowepro и Joby за България.
- талон за 10 % отстъпка от цените на всички продукти и услуги, предоставяни от Арт Експрес.
   Авторски права
   Правата върху снимките остават изцяло на автора. Организаторите на фотопленера запазват правото да ползват снимките от него с цел популяризирането му.

КОНКУРС

   Със съдействието на нашите партньори от Арт Експрес и Фотографски системи решихме да проведем конкурс за най-добра снимка направена по време на минипленера “Един ден на езерото Керкини - По следите на прелетните птици ...!”
   Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят до 3 снимки направени по време на пленера на адрес – 8artclub@gmail.com
   Изисквания към снимките:
1. Минимален размер по дългата страна – 3000 пиксела
2. Снимките трябва да бъдат наименовани по следния начин:
   Имена_на_Автора (на латиница)_Пореден номер на снимката
   Пример: Иван Иванов предава три кадъра за конкурса:
   Ivan_Ivanov_1
   Ivan_Ivanov_2
   Ivan_Ivanov_3
3. Снимките трябва да бъдат изпратени на 8artclub@gmail.com
   Жури в състав:
1. Николай Николчев – Управител на Арт Експрес
2. Светослав Драгиев – Управител на Фотографски системи
3. Борислав Тончев - Представител на БДЗП
   Награден Фонд:
1 награда – ваучер за 50 лв. От Арт Експрес – Създайте свой собствен Арт Шедьовър
2 награда – фото-видео чанта Lowepro от Фотографски системи
   Днес Езерото Керкини е най-атрактивното място за наблюдение и снимане на птици в Гърция. Всеки посетител при своята първа среща с езерото остава поразен от многообразието и изобилието на пернати. Гледка изключително рядка за нашата географска ширина, подобна, на която може да се види, едва още на едно – две места в Европа. Вълнуващо изживяване е и срещата с редки и застрашени видове в тяхната естествена среда като: розовото фламинго, къдроглавия пеликан, малкият корморан, белооката потапница, големия креслив орел и още много други.
   Участието във фотопленера предоставя отличната възможност да се запознаете с основните принципи и подходи на фотографите анималисти, да опознаете дивата природа и многообразието в света на водолюбивите птици, да научите повече за тях, а защо не и да придобиете умения как да ги снимате и разпознавате в природата.
  Повече информация за езерото Керкини:
   Езерото Керкини (Бутковско езеро) е разположено в източната част на Сереската котловина, в подножието на планините Беласица (Керкини) и Круша (Дисоро). До 1932г днешното езеро е представлявало обширна блатиста местност. По това време то е създадено чрез изграждане на диги по източния и западния брегове и на язовирната стена при селището Литотопус.
   Съвременните си очертания окончателно придобива след реконструкцията на дигите и преградната стена през 1982г, довело до увеличаване на водния обем и нивото му. Днес площта на езерото съобразно сезона варира от 54 кm2 до 72 кm2 . Езерото Керкини е един любопитен пример за това как внимателната човешка намеса е променила една природната водна еко система (тази на някогашните блатисти разливи около река Струма) и я е превърнало в полу естествена еко система с изключително богатство на видове. Днес Керкини е място от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и е под закрилата на Международната Рамсарска конвенция за опазване на влажните зони. Предмет на опазване са хилядите птици, много от тях - редки и застрашени. За целта особено внимание се отделя за опазване на важните за птиците места за гнездене и за хранене: обширните разливи и плитчини, крайречните заливни гори, пространствата с водни лилии и друга водна растителност. Езерото Керкини дава убежище на близо 305 вида птици, повечето гнездящи тук. В езерото и прилежащите му територии се срещат още: 26 вида бозайници, 23 вида влечуги, 11 вида земноводни, 32 вида риби и голямо разнообразие от насекоми. Със своята природна красота и висока природозащитна значимост както и с приноса си за селскостопанската продукция в низината на Серес, езерото Керкини е главен фактор за благосъстоянието и развитието в района.

Сподели

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print