С техника от Canon и Sigma

Със съдействието на: Canon България; Фотографски системи - официален дистрибутор на Sigma за България; Photo Shop.bg - партньор на Фотоклуб "Осмо изкуство" за програмата Клубни карти.
Организатори: Фото Клуб "Осмо Изкуство" и ТА "Стил Травел"
  • 22 февруари 2020 г.
  • С автобус

    През февруари Керкини е едно от най-атрактивните места в Югоизточна Европа за наблюдение и снимане на диви птици.

   По това време в района на езерото са се струпали за зимуване десетки хиляди водолюбиви птици.

   Изумителни със своята внушителност и многочисленост са ятата на фламингото, къдроглавият пеликан, голямата белочела гъска, кафявоглавата потапница.   Поразяващи са откритите пространства с пъстротата си и многообразието на пернати.

   За любителите на птици и ценителите на дивата природа вълнуващо изживяване е срещата с редки и застрашени видове като Малката белочела гъска, Големия креслив орел, Морския орел, Сивия жерав, Тундровия лебед и много други.

  • Описание

   През февруари Керкини е едно от най-атрактивните места в Югоизточна Европа за наблюдение и снимане на диви птици.

   По това време в района на езерото са се струпали за зимуване десетки хиляди водолюбиви птици.

   Изумителни със своята внушителност и многочисленост са ятата на фламингото, къдроглавият пеликан, голямата белочела гъска, кафявоглавата потапница.   Поразяващи са откритите пространства с пъстротата си и многообразието на пернати.

   За любителите на птици и ценителите на дивата природа вълнуващо изживяване е срещата с редки и застрашени видове като Малката белочела гъска, Големия креслив орел, Морския орел, Сивия жерав, Тундровия лебед и много други.

ПРОГРАМА:

   6.30 ч. - Отпътуване от паркинга на стадион "Васил Левски". Пътуваме по магистрала "Струма". По пътя ще направим 2 спирки за почивка, втората непосредствено преди границата.

   Около 10:30 ч. - Пристигане в района на езерото Керкини. Ще направим обиколка на езерото, като ще спираме на подбрани места, където птиците традиционно са многочислени и са на разстояние подходящо за снимане.

   Ще минем през най-южната точка на езерото, където по това време има струпване на къдроглави пеликани в брачно оперение, малки корморани, речни чайки, сиви чапли и др.

   Ще направим фотосесия на къдроглави пеликани, докато ги подхранваме с риба, предоставена ни от местните рибари. Подхранването протича бурно за птиците и изключително емоционално за фотографите и наблюдателите.

   Щом обиколката ни достигне село Керкини, с желаещите ще се качим на лодка за разходка по езерото. Целта ни е доближаване към ятата на фламингото, на ловуващите пеликани, както и към ятата на кафявоглавата потапница, звънарката, клопачите и др.

   Разходката е с продължителност 1 час. Цената е 7 Евро на човек.

   След разходката с лодка тези, които желаят, ще могат да се възпозват от гостоприемството на местната таверна и да се насладят на богатото разнообразие от местни ястия, сред които акцент са биволските специалитети и пърженият див шаран.

   Около 17.00 ч. - отпътуване за София.

   Завръщане в София около 21.30 ч.

   По време на пътуването ще имаме възможност да си поговорим за:

   - видовете обитаващи и зимуващи в езерото и видове ползващи го за почивка по време на есенната миграция;

   - основни принципи и фотографски подходи при заснемане на свободно живеещи диви животни и птици;

   - орнитофауната на езерото Керкини;

   - фотографски техники прилагани при заснемането на диви животни и птици;

   - изисквания към техниката - обективи, фотоапарати, аксесоари;

   - маскировъчни средства - тип пончо, преносими и стационарни укрития;

   - често срещани практики при снимане на диви животни и птици;

   - етични норми на фотографите анималисти.

   Снимащите участници във фотоекспедицията ще могат да се възползват от осигурената техника от "Canon България" и "Фотографски системи" - официален представител на "Sigma" за България. 

 

   ОСИГУРЕНА ТЕХНИКА ЗА WILDLIFE ФОТОГРАФИЯ

   SIGMA

   Телеобективи Sigma за Canon и Nikon байонет.

   - 120 - 400 mm DG OS;

   - 150 - 600/5.0 - 6.3 DG OS HSM SPORTS;

   - 150 - 600/5.0 - 6.3 DG OS HSM CONTEMPORARY;

   - 100 - 400/5.0 - 6.3 DG OS HSM CONTEMPORARY;

   - Телеконвертори Sigma TC-1401 иTC-2001;

   - Mount Converter Sigma MC-11 - адаптер за обективи на байонет Canon към Sony E-mount - за участниците с безогледални пълноформатни фотоапарати Sony;

   - Mount Converter Sigma MC-21 - адаптер за обективи на байонет Canon към Leica L-mount - за участниците с безогледални пълноформатни фотоапарати Sigma, Panasonic и Leica .

   При изявено желание от участниците може да бъде осигурена за тест и новата пълноформатна безогледална фото и видео камера с L-mount - Sigma fp.  Желаещите трябва да уведомят организаторите, че искат да тестват Sigma fp в рамките на срока за записване. 

   CANON

   - Телеобективи с фокусни разстояния от 300 до 600 мм.;

   - Фотокамери Canon за тези, които снимат с друга марка фотоапарати и искат да използват осигурената от Canon България техника;

   Забележка: Желаещите да ползват фотокамери Canon трябва да си носят карта памет от типа CompactFlash и Secure Digital.

   LensCoat

   Укрития за wildlife фотография и неопренови маскировъчни защитни калъфи за обективи.

   Авторски права:

   Правата върху снимките остават изцяло на автора. Организаторите на уъркшопа запазват правото да ползват снимките от него с цел популяризирането му.

Повече информация за езерото Керкини:

   Езерото Керкини (Бутковско езеро) е разположено в източната част на Сереската котловина, в подножието на планините Беласица (Керкини) и Круша (Дисоро).

   До 1932 г. днешното езеро е представлявало обширна блатиста местност. По това време то е създадено  чрез изграждане на диги по източния и западния брегове и на язовирната стена при селището Литотопус . Съвременните си очертания окончателно придобива след реконструкцията на дигите и преградната стена през 1982 г., довело до увеличаване на водния обем и нивото му. Днес площта на езерото съобразно сезона варира от  54 кm2  до 72 кm2.

   Езерото Керкини е един любопитен пример за това, как внимателната човешка намеса е променила една природна водна екосистема (тази на някогашните блатисти разливи около река Струма) и я е превърнало в полу-естествена екосистема с изключително богатство на видове.

   Днес Керкини е място от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и е под закрилата на Международната Рамсарска конвенция за опазване на влажните зони.

   Предмет на опазване са хилядите птици, много от тях - редки и застрашени. За целта особено внимание се отделя за опазване на важните за птиците места за гнездене и за хранене: обширните разливи и плитчини, крайречните заливни гори, пространствата с водни лилии и друга водна растителност.

   Езерото Керкини дава убежище на близо 305 вида птици, повечето гнездящи тук.

   В езерото и прилежащите му територии се срещат още: 26  вида бозайници, 23 вида влечуги, 11 вида земноводни,  32 вида риби и голямо разнообразие от насекоми.

   Със своята природна красота и висока природозащитна значимост, както и с  приноса си за селскостопанската продукция в низината на Серес, езерото Керкини е главен фактор за благосъстоянието и развитието в района.

Сподели

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print