Да посетим царството на водоплаващите птици

само на 230 километра от София
  • Еднодневна екскурзия до Гърция с автобус
  • подходяща за деца от ученици от 3-ти до 12-ти клас
  • по време на екскурзията предоставяме за ползване бинокли и зрителни тръби
  • при предварителна заявка може да се включи обяд в местна таверна
  • в програмата могат да участват едновременно максимум около 90 деца

   Днес Езерото Керкини е най-атрактивното място за наблюдение и снимане на птици в Гърция. Всеки посетител при своюта първа среща с езерото остава поразен от многообразието и изобилието на пернати. Гледка изключително рядка за нашата географска ширина, подобна, на която може да се види, едва още на едно – две места в Европа. Вълнуващо изживяване е и срещата с редки и застрашени видове в тяхната естествена среда като: розовото фламинго, къдроглавия пеликан, малкият корморан, белооката потапница, големия креслив орел и още много други.

   Екскурзията предоставя отличната възможност да опознаете дивата природа и многообразието в света на водолюбивите птици, да научите повече за тях, а защо не и да придобиете умения как да ги снимате и разпознавате в природата.

   В зависимост от сезона акцентите в програмата на екскурзията са:

   – от 10 февруари до 01 март можем да направим подхранване с риба на пеликаните (розави и къдроглави) от брега на езерото. В тои период птиците са с уникални октаски,  защото са в брачно период. Ще видим и розово фламинго.

   – от 15 април до 15 май с лодките ще можем да стигнем до периферията на заливните гори, където гнездят кормораните, чаплите и лопатарките. Ще видим и изкуствено построените платформи, където гнездят пеликаните.

   – от 15 септември до 1 март ще видим голямо струпване на птици (пеликани, кормурани, чапли…), някои от тях на прелет. Ще можем да наблюдаваме и зимуващото в района на езерото розаво фламинго.

   По време на екскурзията  ще спираме на подходящи места за наблюдение на местните обитатели и ще имаме възможност да се разходим с моторни лодки във вътрешността на езерото – близо до птиците. 

„СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД ще тредостави на децата възможност да ползват бинокли и зрителна траба за наблюдение.

Цената се определя от населеното място от което тръгва групата.

Сподели

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print
"СТИЛ ТРАВЕЛ" ЕООД е член на

    "СТИЛ ТРАВЕЛ" ЕООД е член на

    НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ТЪРИЗЪМ