С техника от Sigma

Със съдействието на: Фотографски системи - официален дистрибутор на Sigma за България; Photo Shop.bg - партньор на Фотоклуб "Осмо изкуство"
С включено подхранване на пеликани
 • 14 май 2023 г.
 • С автобус
 • Цена: 55,00лв.

И този път наш водач ще е

ИРИНА МАТЕЕВА

 орнитолог от Българско дружество за защита на птиците.

    През май Керкини е едно от най-атрактивните места в Югоизточна Европа за наблюдение и снимане на диви птици. 

По това време на годината би трябвало нивото на езерото да е достатъчно високо, което ще ни позволи да влезем с лодката в заливната гора.

   За любителите на птици и ценителите на дивата природа вълнуващо изживяване е срещата с редки и застрашени видове като Малката белочела гъска, Големия креслив орел, Морския орел, Сивия жерав, Тундровия лебед и много други.

     По време на пътуването ще имаме възможност да си поговорим за:
   – Видовете обитаващи и зимуващи в езерото и видове ползващи го за почивка по време на есенната миграция, основни принципи и фотографски подходи при заснемане на свободно живеещи диви животни и птици
   – Орнитофауната на езерото Керкини.
   – Фотографски техники прилагани при заснемането на диви животни и птици
   – Изисквания към техниката – обективи, фотоапарати, аксесоари
   – Маскировъчни средства – тип пончо, преносими и стационарни укрития
   – Често срещани практики при снимане на диви животни и птици
   – Етични норми на фотографите анималисти
     Преференции:
 • Възможност за тестване на избрани модели обективи и фотоапарати Sigma с осигурени техническа консултации за тестовите продукти – с предварителна заявка.
 • Продуктите на Sigma са предоставени за фотоекскурзията с любезното съдействие на фирма Фотографски системи. Всички демонстрационни продукти ще могат да бъдат закупени от участниците след фотоекскурзията при преференциални условия.
 • Демонстрационната техника ще бъде раздадена на в автобуса, като е необходимо да се върне най-късно до пристигането в България
  Авторски права
  Правата върху снимките остават изцяло на автора. Организаторите на фотоекскурзията запазват правото да ползват снимките от нея с цел популяризирането и и реклама на клуба.
  Забележка
  – Организаторите си запазват правото на промени в програмата с цел подобряването на организацията и качеството на организираните от тях мероприятия.
  – Обективите, които ще бъдат осигурени за пленера са единични бройки и желаещите да ги ползват ще трябва да се редуват.
  За повече информация:
  ТА „Стил Травел” – 02 963 58 39
  Фотоклуб Осмо изкуство – 02 444 26 61