Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина – Травълър – Мултитрип“ на “ЗД Евроинс” АД  Ви осигурява защита по време на Вашия престой в чужбина.

     Застраховката е предназначена за физически лица на възраст между 1 и 70 навършени години, които често пътуват в чужбина, като с нея може да се осигури медицинска помощ при злополука
или акутно заболяване, както и покриване други непредвидени разходи, свързани с пътуването.

   „ЗД ЕВРОИНС” АД осигурява помощ на застрахованите лица чрез асистираща компания.

   Застраховката се сключва за срок от една година за многократни пътувания в чужбина, всяко от
които с ефективен период 30, 60, 90 или 120 последователни дни, като общият престой в чужбина
не може да надвишава 180 дни за срока на договора

Сподели

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print