Какво покрива застраховката?

   Вреди, причинени във връзка с
притежаването и/или използването на
МПС върху автомобил/имущество на трети
лица или в случай на нараняване или
причиняване на смърт на човек.

   Злополука на лицата в МПС * (само ако е
изрично отбелязано в полицата)
Смърт, трайна или временна загуба на
работоспособност, причинени от злополука
вследствие на ПТП със застрахованото МПС
– до 1 000 лева за пострадало лице (водача
или пътник в МПС) * Тази застраховка може
да се сключи и като отделен продукт.

   Помощ при пътуване(Асистанс) (само
ако е изрично отбелязано в полицата)
Репатриране на застрахованото МПС в
случай на ПТП от асистираща компания
(СБА) – еднократно, до 25 км от мястото на
произшествието.

   Правна помощ при ПТП (само ако е изрично
отбелязано в полицата)
Консултации и адвокатски услуги в случай
на ПТП с пострадали лица – до 5 000 лева.

Сподели

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print