Със застраховка „МОЕТО ЖИЛИЩЕ” ти получаваш:

– защита на недвижимото и движимото си имущество

– покрития по максимално широк набор от рискове и
възможност за избор според конкретните потребности
и изисквания

– партньорство с надеждна и коректна застрахователна компания

   Застраховано лице по застрахователната полица може да бъде собственик, наемател или ползвател на имуществата, обект на застраховката. Застраховката може да бъде сключена и в полза на трето лице – банка кредитор.

Сподели

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print