Застраховка „Моето жилище“

Със застраховка „МОЕТО ЖИЛИЩЕ” ти получаваш: – защита на недвижимото и движимото си имущество – покрития по максимално широк набор от рискове ивъзможност за избор