„СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД е лицензиран туроператор с удостоверение № РКК – 01 – 05871 и туристически агент с удостоверение РК – 01 – 6356
 
  „СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД има застрахователен сертификат, удостоверяващ наличието на договор за застрховка по чл. 97, ал. 1 от ЗТ с № 03700100002548 от дата 22.01.2020г. с “ЗД ЕВРОИНС” АД с адрес София,бул. „Христофор Колумб“ № 43 с денонощен телефон +359 0700 17-241. Застраховката е валидна от 05.04.2020г. до 04.04.2021г.

 

СТИЛ ТРАВЕЛ ЕООД получи одобрение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълнява Проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” цели преодоляване на недостига на средства за оборотен капитал за предприятието, което е засегнато от временните противоепидемични мерки.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” е на стойност 23257,96 лв. и се финансира от национален бюджет и от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

За повече информация за възможностите, които Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г предоставя, посетете: www.opic.bg. Повече за подкрепата може да научите на nra.bg.

СТИЛ ТРАВЕЛ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP002-2.092-0117-C01 и изпълнява Проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
Проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” цели осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. Резултатът от настоящия проект е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Проектът „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” е на стойност 5847,84 лв, от които 4970,66 европейско и 877,18  лв. национално финансиране и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
За повече информация за възможностите, които Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г предоставя, посетете: www.opic.bg
СТИЛ ТРАВЕЛ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълнява Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” цели осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Резултатът от настоящия проект е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” е на стойност 10 000 лв, от които 8500 европейско и 1500  лв. национално финансиране и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

За повече информация за възможностите, които Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г предоставя, посетете: www.opic.bg

СТИЛ ТРАВЕЛ ЕООД получи одобрение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълнява Проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” цели преодоляване на недостига на средства за оборотен капитал за предприятието, което е засегнато от временните противоепидемични мерки.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” е на стойност 20225,70 лв. и се финансира от национален бюджет и от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

За повече информация за възможностите, които Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г предоставя, посетете: www.opic.bg. Повече за подкрепата може да научите на nra.bg.