„Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год. – Разрешение за извършване на застрахователна дейност №8 от 15.06.1998 год., издадено от Националния съвет по застраховане при МС на Република България.