Застраховка „Отмяна на пътуване“ е доброволна застраховка и покрива риска „Отмяна на пътуване“ поради причини, независещи от Застрахования и непредвидими към момента на сключване на полицата.

ВАЖНО!!!   Застраховката се сключва с начална дата на първото плащане на туристическото пътуване и крайна дата началото на пътуването. 

   Застрахователят възстановява разходи, определени като невъзстановими, в случай на отмяна на пътуване поради някоя от следните, независещи от Застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката, причини:

• Внезапно заболяване, злополука или смърт на Застрахования.

• Внезапно заболяване, злополука, налагащи стационарен или домашен режим на лечение, или смърт на близък роднина на Застрахования.

• Материални щети в жилището на Застрахования или помещенията, в които развива търговска, професионална или производствена дейност, в резултат на пожар, кражба чрез взлом или стихийни бедствия, чиято сериозност налага неговото присъствие там.

• Стачки в транспорта, които не са били известни и очаквани в момента на сключване на застраховкат.а
Застраховката задължително се сключва в деня на резервацията и направено първо плащане (авансово или пълно) на пътуването.

  • Описание
  • Общи условия
  • Специални условия Ковид-19

Сподели

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print