Репортаж от миналото..., или българските обичаи са живи

Репортаж, Репортажен портрет, Сцена
Организатори: Община Дупница, Фотоклуб "8-мо изкуство" и “Стил Травeл” ЕООД
  • 19 – 21 февруари 2010 г.
  • 3 дни/ 2 нощувки
  • Със собствен транспорт
   Информация за обичая Кушия
   Кушия – надбягване с коне на Тодоровден. Обичай, в който участват главно момци за женене. Те почистват конете, накичват ги, обличат се с нови ризи и ги извеждат за надбягването. Победителят се награждава – конят получава най-често юзда, а неговият стопанин – риза или пешкир. Спечелилият надбягването обикаля с коня си всички домове, за да честити празника. Навсякъде се посреща радушно, а конят му се напоява с вода. С участието си момците показват своите умения и готовността си за брак.