ФОТОРАЗХОДКА С ФОТОКЛУБ “ОСМО ИЗКУСТВО”, SIGMA И ОЛИМПУС
16 май 2020 г.
Организатори:
  • Фотографски системи – официален дистрибутор на Sigma, BlackRapid и LensCoat
  • Фотоклуб "Осмо Изкуство"
  • ТА "Стил Травел"ЕООД
ФОТОПЛЕНЕР ПРОЛЕТ В ПАРК “ВРАНА” 2020г.

Снимки на участници във фотопленера ТУК

Приятели,
   През месец май Фотоклуб “Осмо изкуство” празнува годишнина от своето основаване. Тази година “Осмо изкуство” навършва 10 години – клубът е основан през пролетта на 2010 година. Годишнината на клуба съвпада и с облекчаване на мерките за изолация и по тази причина решихме една от инициативите по повод празника да бъде Фоторазходка в парка Врана в разгара на пролетта.
   Това е момента от годината когато в парка могат да бъдат видяни най-много видове птици. Сред разбуждащата се през пролетта растителност част от пернатите вече са загнездили, други са се отдали на брачни игри , а някои за кратко са спрели за почивка при своята пролетна миграция.
   Какво можем да снимаме в парк „Врана“ в разгара на пролетта? По това време в парка „Врана“ могат да бъдат наблюдавани над 50 вида птици. Разбира се много от тях остават скрити и за най-зорките от нас. Вероятно ще може да снимаме видове като горска зидарка, лъскавоглав синигер, голям синигер, син синигер, черен синигер, елшова скатия, обикновенната чинка. Сред по-предпазливите представители на птичия свят в парка са и следните видове: голям пъстър кълвач, среден пъстър кълвач, черешарка, зеленика, щиглец, сойка, поен дрозд, имелов дрозд, кос, червеногушка, бяла стърчиопашка и др. При повече упорство и късмет в обективите Ви могат да попаднат големият ястреб, малкият ястреб, мишеловът, дърволазката, жълтоглавото кралче, дългоопашатият синигер, черният кълвач, зеленият кълвач, сирийският пъстър кълвач и др.
   Партньор на фоторазходката е Фотографски системи – официален дистрибутор за България на Sigma Corporation Japan, който ще осигури за тест по време на фоторазходката подходящи обективи Sigma за снимане на птици и диви животни.
   ФОТОРАЗХОДКАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ И НА ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ!
  • Описание

06:45 ч. – 07:00 ч. събиране на входа откъм стопанството на парка Врана – отбивката от Цариградско шосе е на няколкостотин метра след околовръстното в посока София. Раздаване на тестовите продукти на желаещите.

   До 07:00 ч. – Влизане в парк Врана. Входната такса е 5 лв. на човек. За да избегнем струпване на хора, влизането ще става в момента на пристигане на портала на парка. В 7:05 ч. Портала ще бъде затворен и всеки пристигнал след този час ще може да влезе в парка в 10 ч. с редовните посетители.

   07:05 ч.– 16:00 ч. –Време за разходка и снимане в парка.

   За групата е осигурен извънреден вход в парка „Врана“. Извънреден, защото ще влезем във време, в което няма да има други посетители на парка. (нормално паркът отваря за посетители в 10 ч.).

   Връщането на тестовите продукти трябва да се бъде направено най-късно до 16:00 ч. На мястото, където сутринта са били дадени на участниците.

   Програмата на фоторазходката може да претърпи промени в зависимост от снимачните условия!

Сподели

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print