„СТИЛ ТРАВЕЛ“ ЕООД организира зелени пътувания на училища и детски градини от следните области:

София град,    София област,    област Перник,    област Кюстендил,     област Пазарджик